Hervormde vrouwengroep

MENORAH

menorah

“Menorah” een vrouwenvereniging voor jong en oud, met de wetenschap dat “Hij” met ons meegaat en ons altijd trouw blijft en waar altijd iedereen welkom is.

Op elke 3e dinsdag van de maand (sept-apr) komen wij bij elkaar van 19:45 uur - 21:45 uur in het HOC, Kromme Elleboog 10 te Coevorden.
We bieden een gevarieerd programma aan waarin het christelijk geloof ons draagvlak is.
Daarnaast is gezelligheid en samen met elkaar iets delen en doen ook belangrijk.
Onze ledengroep bestaat uit jongere en oudere leden (35-80+).
We proberen dan ook zoveel mogelijk rekening te houden met elkaar zodat er voor een ieder iets aan bod komt wat aanspreekt.
Met kerst hebben we een gezamenlijke kerstviering met andere vrouwenverenigingen in de “Hoeksteen”.
Het eind van het seizoen wordt afgesloten met een reisje.

Programma 2018-2019

Dinsdag 18 september 2018    Dick en ik
Ter ere van het 55 jarig jubileum van de Hervormde vrouwenvereniging

Dinsdag 16 oktober 2018        Wina Hordijk     Luchthavenpastoraat
Bijdragen aan de emotionele en geestelijke zorg van mensen die op de luchthaven komen of werkzaam zijn.

Dinsdag 20 november 2018    Jenny Lambers Niers
We gaan praten over geloven en taal: geloofstaal

Dinsdag 18 december 2018    Gezamenlijk kerstfeest van de vrouwenverenigingen,
Deze avond zal verzorgd worden door vrouwenvereniging    “Menorah”.
Aanvang 19.45 uur in “De Hoeksteen”

Dinsdag 15 januari 2019        Nieuwjaarsvisite
Aanvang : 18.00 uur
Apetito

Dinsdag 19 februari 2019    Ledenvergadering
De avond begint om 19.30 uur.
Memories

Dinsdag 19 maart 2019        1 dag bestuur

Dinsdag 16 april 2019        Mea Keeft

Mei 2017                Reisje
Waar gaan we heen? Hoe gaan we erheen?
Een ding is zeker, het wordt gezellig.


Contributie: € 20,-- per seizoen.

U bent van Harte Welkom op één van onze avonden en wilt u graag meer informatie dan kunt u terecht bij:

Harma Ridderbos tel. 517461
of één van de andere bestuursleden:  
Janny Spallink, penn. tel. 517743
Annemarie Bruinsma tel. 513497
Margreet Osseforth tel. 522135
Anja Driehuizen tel. 517509