NOG MEER INFO!
De werkgroep heeft ook een Facebookpagina  Volg en like de werkgroep

Kerstgroeten uit Roemenie.
Via de post ontving de werkgroep onderstaande kerstwensen: Lieve vrienden, in deze kersttijd denken wij met veel vreugde aan jullie. De kinderen van de naschoolse opvang hebben een kerstwens voor jullie gemaakt. Wij gaan het kerstfeest vieren samen met 65 kinderen en hun families. Ieder gezin ontvangt na afloop van het feest een pakket met diverse levensmiddelen, brood en koeken(de werkgroep heeft 500 euro meebetaald aan deze kerstactie). Een lieve groet aan alle gemeenteleden. Wij danken God dat jullie ons met zoveel liefde en betrokkenheid helpen. Wij wensen jullie vrolijke kerstfeest, veel gezondheid en een voorspoedig en gelukkig 2020.

20191219 212327  20191219 184019  20191219 212345

Onze 50 kinderen van de naschoolse opvang in Cisnadie van de vereniging “Hopen en lachen” en de leerkrachten bedanken u hartelijk voor uw aanhoudende ondersteuning en wensen u en uw families vrolijke en gezegende kerstdagen en een goed en gezond nieuwjaar 2020. Afzender: Jeni Czenter, Clauida Gadiu, Carmen Militaru en de kinderen.

Picardtschool
De dr. Picardtschool heeft toegezegd ook in het schooljaar 2019-2020 door te willen sparen voor het project in Roemenië in het kader van “Geld voor een ander”. Zij hebben ook de collecte tijdens hun kerstviering gedoneerd aan het project. Ook de CBS De Fontein in Sleen heeft hun kerstcollecte bestemd voor het project, deze collecte heeft € 220,75 opgebracht. Wij zijn natuurlijk erg blij met deze initiatieven, bedankt!

Opbrengst vleesactie
De vleesactie is een groot succes geworden, de netto-opbrengst is uitgekomen op € 622,25. Een prachtig resultaat, dank aan allen die hier een bijdrage aan hebben geleverd.

Opbrengst kerstpakkettenactie
Er zijn tot nu toe 3 bedrijven die een bestelling hebben geplaatst, dit levert € 550,-- op aan commissie bestemd voor het project.

Doorlopende acties voor het project
Sponsorkliks: doe al uw online bestellingen via www.Sponsorkliks.com
Statiegeldbonnen: statiegeldbonnen mogen worden gedoneerd in de brievenbus van de werkgroep in De Hoeksteen ingang Biezenbrugstraat. Tank & Schenk PEUT Coevorden: Tank bij Peut Coevorden, geef aan dat u wilt doneren en kies in de categorie “overig” de werkgroep Oost-Europa. Alle opbrengsten komen ten goede aan de financiering van de huiswerkbegeleiding in Cisnadie, Roemenie.


Giften voor het project “Onderwijs voor kansarme kinderen” in Roemenië kunt u overmaken op IBAN NL38 RABO 0373 7093 31 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk inzake werkgroep Oost-Europa.
Meer foto's zien? Ga dan naar de Facebookpagina van de werkgroep en kijk bij 26 september.